7 เรื่องไม่ควรมองข้ามในการทำบุญบริษัท

ทำบุญบริษัท 1

การทำบุญบริษัทนั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆ บริษัทนิยมจัดขึ้น เพราะว่ากิจกรรมนี้นั้นนอกจากจะเป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับสถานที่ทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรภายในบริษัทแล้วนั้น ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มของบุคลากรอีกด้วย ซึ่งการเตรียมตัวจัดงานนั้นมีรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องใส่ใจพอสมควร ดังนั้นในบทความนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับ 7 เรื่องไม่ควรมองข้ามในการทำบุญบริษัทนั่นเอง

1. กำหนดวันเวลาที่เหมาะสม

การกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำบุญบริษัทนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าการทำบุญบริษัทส่วนมากจะจัดขึ้นในวันธรรมดาที่เป็นวันทำงาน ดังนั้นจึงควรเลือกวันให้เหมาะสม เนื่องจากต้องมีการเตรียมจัดเตรียมสถานที่ล่วงหน้า การกินเลี้ยงของบุคลากรที่เข้ามาร่วมงาน การจัดเก็บสถานที่ภายหลังเสร็จงาน หรืออาจจะมีการเลี้ยงต่อเนื่องไปจนถึงเวลาเย็น 

ดังนั้นการทำบุญบริษัทจึงควรเลือกช่วงเวลาที่บริษัทนั้นไม่มีงานด่วนเร่งรีบ เพื่อที่จะไม่ทำให้เสียงาน หรืออาจจะเลือกวันที่ตรงกับวันก่อตั้งบริษัทก็ได้ เพื่อที่จะได้เหมือนว่าเป็นการทำบุญครบรอบของบริษัทไปในตัว ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการทำบุญบริษัทนั้นควรจะเป็นการเลี้ยงพระเพลจะเหมาะสมมากที่สุด เพราะว่าพนักงานจะได้ไม่ต้องรีบร้อนมาร่วมงานจนเกินไป และเมื่อทำบุญเสร็จแล้วยังมีเวลาให้พนักงานได้พักผ่อนอีกด้วย

2. เลือกนิมนต์พระสงฆ์จากวัดใกล้บริษัท

ในความเป็นจริงแล้วทางบริษัทสามารถเลือกนิมนต์พระสงฆ์จากวัดใดก็ได้ตามความเหมาะสม และความศรัทธา แต่การนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ใกล้บริษัทนั้นจะทำให้การไปรับ / ส่งพระสงฆ์นั้นทำได้สะดวก ไม่เสียเวลาในการเดินทางนานจนเกินไป ดังนั้นการเลือกนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ใกล้บริษัทจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทำบุญบริษัทนั่นเอง

3. จัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อย

การจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวทำบุญบริษัทนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก โดยการจัดเตรียมสถานที่นั้นควรเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดในบริเวณต่างๆ ของบริษัทให้เรียบร้อย โดยเฉพาะบริเวณที่จะใช้เป็นที่ประกอบพิธีสงฆ์ ซึ่งบริเวณที่จะใช้ประกอบพิธีสงฆ์นั้นจะต้องเป็นบริเวณที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม ไม่แคบจนเกินไป สามารถรองรับพระสงฆ์ที่จะมาสงดเจริญพระพุทธมนต์ รวมไปถึงบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมพิธีได้อย่างไม่แออัด ต้องไม่กีดขวางทางเดิน ไม่ใกล้ห้องน้ำ ไม่เป็นมุมอับ และไม่ควรมีสิ่งของวางอยู่ด้านบนในบริเวณพิธีสงฆ์ 

ส่วนการจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีสงฆ์นั้นควรจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในพิธีอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา แจกันดอกไม้ เชิงเทียน กระถางธูป พรมปูพื้น อาสนะพระ ตาลปัตร ชุดกรวดน้ำ บาตรน้ำมนต์ โดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถยืมได้จากทางวัดที่ไปนิมนต์พระนั่นเอง ส่วนการจัดโต๊ะหมู่บูชานั้นนิยมให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ แต่ถ้าสถานที่ไม่อำนวยก็สามารถหันหน้าไปทางทิศใดก็ได้ เพียงแค่ต้องไม่อยู่ในมุมอับ และอยู่ทางขวามือของพระสงฆ์รูปแรก

4. อย่าลืมเตรียมเครื่องจตุปัจจัย

การทำบุญบริษัทนั้นเมื่อพระสงฆ์ฉันอาหารเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายเครื่องจตุปัจจัยต่างๆ ให้กับพระสงฆ์ ซึ่งเครื่องจตุปัจจัยนั้นได้แก่ดอกไม้ ธูปเทียน ซองใส่ปัจจัย รวมไปถึงสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพระสงฆ์อย่างเช่น แชมพูสระผม สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยารักษาโรค อาจจะรวมไปถึงเครื่องดื่มต่างๆ และชุดผ้าไตรจีวร ซึ่งเรียกรวมๆ ได้ว่าเครื่องสังฆทานนั่นเอง 

โดยการเตรียมเครื่องจตุปัจจัยเหล่านี้ทางบริษัทควรออกไปเลือกซื้อด้วยตัวเองเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ควรเลือกซื้อเครื่องสังฆทานสำเร็จรูป เนื่องจากอาจไม่ได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการ และอาจได้สินค้าที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมมาถวายพระสงฆ์

5. ตรียมอาหารที่เป็นมงคล

ตามความเชื่อในการเลี้ยงอาหารสำหรับการทำบุญบริษัทที่เป็นงานมงคลในรูปแบบหนึ่งนั้น นิยมที่จะเลี้ยงอาหาร และขนมหวานที่เป็นมงคลตามความเชื่อแก่พระสงฆ์ และบุคลากรของบริษัทที่มาร่วมงาน ซึ่งการเลี้ยงอาหารที่มีชื่อเป็นมงคลนั้นมีความเชื่อว่าจะช่วยให้บริษัท และบุคลากรมีความเจริญก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวย 

สำหรับอาหารมงคลที่เหมาะจะนำมาใช้ในการทำบุญบริษัทนั้นมีหลากหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น ขนมจีน ซึ่งสื่อความหมายถึงการมีอายุยืนยาว ทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัดเหมือนกับเส้นขนมจีน / แกงจืดเต้าหู้ สื่อความหมายถึงความคล่องแคล่ว หยิบจับการงานอะไรก็คล่องตัว รวมไปถึงเมนูที่ทำมาจากปลา ไม่ว่าจะเป็นปลาทอด หรือปลานึ่ง เนื่องจากมีความเชื่อว่าปลานั้นเป็นตัวแทนของความร่ำรวย ความเจริญรุ่งเรื่อง 

ส่วนขนมที่มีชื่อเป็นมงคลนั้นได้แก่ ทองหยิบ / ทองหยอด / ฝอยทอง ซึ่งขนมเหล่านี้สื่อไปถึงความร่ำรวย มีเงินทองไม่ขาดมือ กิจการเจริญก้าวหน้า เนื่องจากมีคำว่าทองในชื่อของขนม ยังมีขนมถ้วยฟู ซึ่งสื่อความถึงความเจริญเฟื่องฟู มีความเจริญก้าวหน้า และขนมชั้น ที่สื่อความหมายถึงการได้เลื่อนชั้น ได้เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงานรุ่งโรจน์นั่นเอง 

ซึ่งการจัดเตรียมอาหารสำหรับการทำบุญบริษัทนั้นในความเป็นจริงแล้วไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว สามารถเลือกอาหารชนิดใดก็ได้ตามความเหมาะสมของผู้จัดงาน ขอเพียงแค่ไม่ขัดกับข้อห้ามทางศาสนา เป็นอาหารที่มีคุณภาพ มีความสะอาด ทานได้ง่าย และเหมาะสมกับบุคลากรที่มาร่วมงาน

6. พิธีสงฆ์ต้องสมบูรณ์ 

หัวใจหลักของการทำบุญบริษัทคือเรื่องพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ หรือเรียกว่าพิธีสงฆ์นั่นเอง เพราะมีความเชื่อว่าการสวดเจริญพระพุทธมนต์นั้นเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสร้างสิริมงคล และยังช่วยให้ผู้ที่มาร่วมฟังนั้นได้บุญด้วย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทางบริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับลำดับขั้นตอนต่างๆ ในพิธีสงฆ์ให้มาก 

สำหรับขั้นตอนในพิธีสงฆ์นั้นแท้จริงแล้วไม่ได้มีความยุ่งยากแต่อย่างใด ถ้าทางเจ้าภาพไม่ชำนาญในเรื่องนี้อาจจะให้บุคลากรในบริษัทที่มีความชำนาญมากเป็นผู้ดำเนินพิธีสงฆ์แทนตัวเจ้าภาพก็ได้ หรือถ้าไม่มีก็ให้เชิญบุคลากรของทางวัดมาเป็นผู้ดำเนินพิธีสงฆ์ให้ ซึ่งการดำเนินพิธีสงฆ์ด้วยความราบรื่น เรียบร้อย จะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

โดยพิธีสงฆ์นั้นจะเริ่มด้วยการที่เจ้าภาพ หรือตัวแทนของเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นก็จะมีการสวดบทสวดต่างๆ จนเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จ ฉันอาหาร รับถวายเครื่องจตุปัจจัย กล่าวอนุโมทนา สวดชยันโตฯ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แล้วเดินทางกลับวัด ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของพิธีสงฆ์สำหรับการทำบุญบริษัท 

7. ไม่ควรเร่งรัดเรื่องเวลา

เมื่อเสร็จจากขั้นตอนต่างๆ ในพีสงฆ์แล้วนั้นก็จะถึงเวลาที่บุคลากรของบริษัทได้มีโอกาสทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในเรื่องนี้ทางผู้จัดงาน หรือทางผู้บริหารไม่ควรเร่งรัดในเรื่องเวลากลับเข้าไปทำงานของบุคลากร เพราะว่าการทำบุญบริษัทนั้นเปรียบเสมือนวันมงคลไม่ควรมีเรื่องเร่งรีบ หรือเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องมากจนเกินไป ควรปล่อยให้พนักงานได้พักผ่อนในระหว่างการทานอาหารร่วมกันอย่างเต็มที่ 

ซึ่งทางบริษัทอาจจะจัดกิจกรรมต่างๆ ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมหลังทานอาหารเรียบร้อย ยกตัวอย่างเช่นการเล่นเกม การแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ทำผลงานได้ รวมไปถึงอาจจะให้เป็นงานเลี้ยงต่อเนื่องในโอกาสวันครบรอบของบริษัทก็ได้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรของบริษัทได้มีการผ่อนคลาย รวมไปถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรระดับต่างๆ ภายในบริษัทได้อีกด้วย

จากบทความนี้จะเห็นได้ว่าการทำบุญบริษัทนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้บริหาร และบุคลากรระดับต่างๆ ภายในบริษัท เพราะนอกจากได้ทำบุญร่วมกันแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในบริษัทอีกด้วย ซึ่งบทความ “7 เรื่องไม่ควรมองข้ามในการทำบุญบริษัท” เชื่อว่าจะมีข้อคิด และแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ที่ต้องการจัดงานในรูปแบบนี้สามารถนำไปปรับใช้เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละบริษัท รวมไปถึงนำไปปรับใช้กับการจัดงานรูปแบบอื่นๆ ได้อีกด้วย 

สอบถามรายละเอียดที่นี่