7 ขั้นตอนทำบุญบริษัทเพื่อเป็นสิริมงคล

ทำบุญบริษัท

การทำบุญเลี้ยงพระด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในบริษัท หรือในที่ทำงานนั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆ บริษัทนิยมทำเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานในสถานที่นั้นแล้ว ยังเชื่อว่าการทำบุญนั้นจะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้กับการทำงาน ให้กิจการรุ่งเรือง ในบทความนี้จะมาแนะนำถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำบุญบริษัท

1. กำหนดวันมงคล

การกำหนดวันทำบุญบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากพอสมควร เนื่องจากวันที่มีการทำบุญนั้นบริษัทอาจจะต้องหยุดงานครึ่งวัน หรือหยุดงานทั้งวัน เพราะนอกจากพิธีสงฆ์แล้ว อาจจะมีการจัดเลี้ยงพนักงานต่อจากการทำบุญ การเลือกวันทำบุญบริษัทควรจะเป็นช่วงที่บริษัทไม่มีงานจำเป็นเร่งด่วน รวมไปถึงไม่ควรเป็นวันหยุด เนื่องจากวันหยุดตามปกตินั้นพนักงานก็อยากที่จะพักผ่อนกับครอบครัว หรือจัดการเรื่องอื่นๆ มากกว่าการที่จะมาร่วมงานทำบุญของบริษัท ดังนั้นวันที่เหมาะสมกับการทำบุญบริษัทคือวันธรรมดาที่เป็นวันทำงาน โดยเป็นวันที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วว่าสะดวก หรือจะเป็นวันที่ดีตามฤกษ์มงคลก็ได้

2. เตรียมนิมนต์พระสงฆ์

เมื่อกำหนดวัน / เวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำบุญบริษัทได้แล้ว สิ่งต่อไปที่ต้องทำคือการนิมนต์พระสงฆ์นั่นเอง  โดยการนิมนต์พระสงฆ์นั้นก็มีหลักการเช่นเดียวกับการนิมนต์พระไปงานทำบุญประเภทอื่นๆ คือควรนิมนต์พระจากวัดที่ใกล้บริษัทเพื่อให้สะดวกในเรื่องการเดินทางของพระสงฆ์ หรือความสะดวกในการรับ – ส่งพระ และต้องไปติดต่อนิมนต์พระสงฆ์ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร เพราะบางครั้งในวันที่ทางบริษัทกำหนดไว้พระสงฆ์อาจจะติดกิจนิมนต์อื่น ทำให้ไม่สะดวกรับกิจนิมนต์ ทางบริษัทก็อาจจะต้องเลื่อนวัน หรือนิมนต์พระจากวัดอื่นแทน 

โดยการนิมนต์พระสงฆ์นั้นต้องแจ้งกับทางวัดให้ชัดเจนว่าจะทำบุญที่ไหน เป็นการนิมนต์ไปฉันเช้า หรือฉันเพล ต้องการนิมนต์พระจำนวนกี่รูป โดยการทำบุญในลักษณะนี้จะนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นจำนวน 5 รูป / 7 รูป / 9รูป ส่วนมากจะนิมนต์พระสงฆ์เป็นจำนวน 9 รูป รวมไปถึงเรื่องการเดินทางไปยังงานของพระสงฆ์นั้นทางบริษัทจะจัดรถมารับ หรือให้พระสงฆ์เดินทางไปเอง ควรมีการกำหนดเวลามารับพระ หรือเวลาที่พระต้องไปถึงงานให้ชัดเจนด้วย

3. จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์

การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการทำบุญบริษัทนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงการนิมนต์พระไปสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้าน โดยการขัดเตรียมสถานที่นั้นทางบริษัทควรจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีสงฆ์ และสถานที่สำหรับให้พระฉันอาหารในบริเวณที่กว้างขวาง สามารถรองรับพนักงานรวมไปถึงผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างเหมาะสม ไม่แออัด อาจจะใช้เป็นห้องประชุมของบริษัท หรือบริเวณห้องโถงของบริษัทก็ได้ แต่ต้องเป็นบริเวณที่มีความสงบ ไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอก ไม่ติดกับทางเดิน และไม่ใกล้ห้องน้ำจนเกินไป 

ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำบุญบริษัทนั้นก็เหมือนกับการนิมนต์พระไปงานทำบุญบ้าน คือมีอุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธีสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหมู่บูชา พระประธาน เชิงเทียน แจกันดอกไม้ กระถางธูป อาสนะพระ พรมปูพื้น ขันน้ำมนต์ รวมไปถึงเครื่องรับรองพระอื่นๆ ซึ่งถ้าบริษัทขาดอุปกรณ์ชิ้นไหน ก็สามารถที่จะขอยืมกับทางวัดได้ 

4. เตรียมอาหารให้เพียงพอ

สำหรับการจัดเตรียมอาหารนั้นการทำบุญบริษัทส่วนมากจะนิยมใช้บริการอาหารจากร้านต่างๆ หรือผู้ให้บริการจัดเลี้ยงมากกว่าที่จะประกอบอาหารเอง เนื่องจากพื้นที่ของบริษัทนั้นส่วนมากจะไม่สะดวกในการประกอบอาหารเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังไม่เป็นการเพิ่มหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทในเรื่องการเตรียมอาหารเพื่อถวายพระ และอาหารสำหรับพนักงาน และผู้ที่มาร่วมงาน แต่ถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็ก และพนักงานรวมไปถึงผู้บริหารมีความเห็นตรงกันว่าจะประกอบอาหารด้วยตัวเองก็สามารถทำได้ ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหาร รวมไปถึงการทานอาหารนั้นถ้าทางบริษัทมีไม่เพียง ก็สามารถที่จะยืมอุปกรณ์เหล่านี้จากทางวัดได้ 

โดยอาหารที่เหมาะสมจะถวายพระสงฆ์นั้นควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ฉันได้ง่าย มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน และไม่ขัดต่อข้อห้ามของศาสนา โดยควรแบ่งส่วนอาหารที่จะถวายพระสงฆ์แยกออกมาจากส่วนของอาหารที่จะจัดเลี้ยงผู้ร่วมงาน สำหรับรูปแบบการถวายอาหารแก่พระสงฆ์ทางบริษัทสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมว่าจะถวายอาหารในรูปแบบของการฉันวง หรือการฉันโตก

5. เตรียมเครื่องจตุปัจจัยให้เรียบร้อย

เครื่องจตุปัจจัย หรือสิ่งของต่างๆ ที่จะถวายแก่พระสงฆ์เมื่อมีการทำบุญบริษัทนั้นได้แก่ ดอกไม้ ธูปเทียน ปัจจัย รวมไปถึงสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นสบู่ แชมพู ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน มีดโกน ยารักษาโรคทั่วไป อาจจะมีไตรจีวรด้วยก็ได้ โดยสิ่งของที่เตรียมไว้ถวายพระสงฆ์เป็นเครื่องสังฆทานนั้นควรเป็นสิ่งของที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีความทนทานในการใช้งาน ไม่ควรเลือกซื้อถังสังฆทานสำเร็จรูปมาถวายเนื่องจากทางบริษัทจะไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งของที่อยู่ในนั้นมีคุณภาพตรงกับที่ต้องการหรือไม่ การเตรียมเครื่องจตุปัจจัยถวายพระต้องเตรียมให้เท่ากับจำนวนพระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์

6. จัดการพิธีสงฆ์ให้เรียบร้อย

เมื่อถึงวันเวลาที่จัดงานทำบุญบริษัทแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญสำหรับวันงานคือพิธีสงฆ์ โดยเมื่อพระสงฆ์เดินทางมาถึงบริษัทแล้วนั้น ทางผู้ใหญ่ของบริษัทจะออกไปต้อนรับ และนิมนต์พระสงฆ์มายังอาสนะที่จัดไว้สำหรับการสวดเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะเริ่มพิธีด้วยการที่เจ้าภาพจุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา

โดยเริ่มต้นจุดเทียนทางด้านขวาก่อน แล้วจุดเทียนทางด้านซ้าย แล้วจึงไปจุดธูป เจ้าภาพกราบพระพุทธ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร พอเจ้าภาพกล่าวอาราธนาพระปริตรเรียบร้อยพระสงฆ์ก็จะเริ่มสวดเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วเจ้าภาพก็จะกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธ เจ้าภาพถวายข้าวพระพุทธ จากนั้นก็จะถวายอาหารแก่พระสงฆ์ โดยจะนิมนต์พระสงฆ์ไปฉันเป็นวงในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ หรือจะให้พระสงฆ์ฉันในรูปแบบโตกบนอาสนะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวก และเหมาะสมตามที่เจ้าภาพได้ตัดสินใจ 

หลังจากที่พระสงฆ์ฉันอาหารเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าภาพก็จะถวายเครื่องจตุปัจจัยต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้ รวมไปถึงดอกไม้ ธูปเทียน และปัจจัย โดยวางสิ่งของที่จะถวายไว้บริเวณด้านหน้าของพระสงฆ์แต่ละรูป ดอกไม้ที่เตรียมไว้ต้องวางด้านดอกให้ชี้ไปทางด้านขวามือของพระสงฆ์ เจ้าภาพจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวคำลาข้าวพระพุทธ กล่าวถวายสังฆทาน แล้วถึงจะถวายเครื่องจตุปัจจัยที่เตรียมไว้ให้แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์จะสวดอนุโมทนาเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศล จากนั้นพระสงฆ์จะสวดชยันโตพร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่มาร่วมงาน เมื่อประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยจึงเป็นอันเสร็จพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ก็จะเดินทางกลับวัด

7. คืนสิ่งของให้กับทางวัด

เมื่อเสร็จสิ้นงานทำบุญบริษัทแล้ว ถ้าได้มีการยืมอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ มาจากทางวัด ก็ควรจะนำไปคืนทางวัดให้เรียบร้อยในเวลาที่เร็วที่สุด ซึ่งก่อนคืออุปกรณ์ให้กับทางวัดนั้นต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง ถ้าพบว่ามีอุปกรณ์ที่เกิดการชำรุดขณะที่ยืมมาใช้งานต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อย หรือไม่ก็ต้องซื้อชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อย โดยเมื่อคืนอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วอาจจะมีการบริจาคเงินเพื่อบำรุงศาสนกิจของทางวัดตามความเหมาะสม

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนต่างๆ ในการทำบุญบริษัทที่ได้แนะนำไว้ในบทความนี้มีรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมตัวจัดงาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสม และยังนำไปใช้กับการจัดงานทำบุญบ้านได้อีกด้วย แต่ถ้าทางบริษัทต้องการความสะดวกในการจัดงานที่มากยิ่งขึ้นก็สามารถใช้บริการของผู้ให้บริการจัดงานทำบุญ หรือผู้ให้บริการจัดเลี้ยงก็ได้ ซึ่งจะทำทางเจ้าภาพไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับการเตรียมงานในขั้นตอนต่างๆ นั่นเอง

สอบถามรายละเอียดที่นี่