fbpx

Monthly Archives: August 2020

เรื่องน่ารู้งานบุญเดือนสิบ

เรื่องน่ารู้งานบุญเดือนสิบ งานบุญเดือนสิบคืออะไร งานบุญสารทเดือนสิบคืออะไร วันนี้ 3minutesfood จะมาเล่าจะมาเขียนให้ทุกคนได้อ่านกันในหัวข้อเรื่องน่ารู้งานบุญเดือนสิบ เริ่มกันเลย งานบุญสารทเดือนสิบเป็นประเพณี ประจำพื้นที่ของประชาชนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช โดยเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อผสมกันระหว่าง ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ โดยจุดม่งหมายของงานบุญนี้เป็นการอุทิศบุญกุศล อุทิศส่วนกุศล ให้แก่วิญญาณบรรพบุรษ วิญญาณบรรพชนที่ล่วงลับไปสู่ขุมนรกจากผลกรรมที่ตนได้ก็เอาไว้ยามเป็นมนุษย์แล้วนั่นเอง ซึ่งช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ ตามความเชื่อจะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ ถึงแรม 15 ค่ำเดือนสิบของทุกปี แต่สำหรับวันที่มักจะนิยมทำบุญกันคือ วันแรม 15 ค่ำ ในเดือนกันยายน ความสำคัญของประเพณีงานบุญเดือนสิบ ประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ มีความมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้อง ผู้ล่วงลับไปแล้ว แต่ก็ยังมีความหมายอื่น ๆ ซ่อนอยู่ด้วย ทั้งด้านการเกษตรไปจนถึงงานบันเทิงประจำประเพณีนั่นเอง ดังนี้ 1) เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่ล่วงลับกลับมารับบุญกุศล ที่ลูกหลานส่งกุศลให้นั่นเอง 2) เป็นการทำบุญด้วยการเอาผลผลิตทางการเกษตร นำมาแปรรูปเป็นอาหารถวายพระสงฆ์ เพื่อการทำบุญ และส่งเสริมการเติบโตของวัตถุดิบอีกด้วย 3) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสนุกสนานรื่นเริงประจำปี ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกประเพณีของทุกจังหวัด แต่ประเพณีนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดของชาวนครศรีธรรมราชมาคือ งานบุญเดือนสิบ ที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเกือบร้อยปีตั้งแต่ พ.ศ.2466 กิจกรรมทำบุญในงานบุญเดือนสิบ การบุญวันงานบุญสารทเดือนสิบนั้นจะมีการจัดอย่างต้อเนื่องตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ ถึงแรม 15 […]

ทำบุญบ้านกับความเป็นมาอย่างยาวนาน

ทำบุญบ้านกับความเป็นมาอย่างยาวนาน : คนไทยกับงานบุญ คนไทยกับงานบุญเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่จริงการทำบุญบ้านเป็นหนึ่งในประเพณีไทย ที่เคียงคู่กับศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยก่อน สมัยร้อยปีที่แล้วก็มีการทำบุญบ้าน ผ่านมาในสมัยปัจจุบันก็มีการทำบุญบ้าน แต่มีการประยุกต์ใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น ก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องของการทำบุญบ้าน เราย้อนกลับไปดูประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธในบ้านเรากันก่อน อย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้ ประเทศไทยก็มีงานบุญใหญ่ อย่างเช่น เข้าพรรษา หรืออาสาฬหบูชานั่นเอง และก็มีทั้งวันพระเล็ก วันพระใหญ่ วันข้างขึ้น ข้างแรมมากมาย เอาละ เรามาพูดถึงการทำบุญบ้านกันบ้าง บางชุมชน บางครอบครัว บางบ้าน ที่จริงเกือบทุกบ้านมีการทำบุญบ้านเป็นประจำอยู่แล้วในทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง แต่แนวทางในการทำบุญบ้านของแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไป อย่างเช่น บางครอบครัวอาจทำบุญบ้านให้เจ้าที่เจ้าทาง ในส่วนของอีกบางครอบครัวก็ทำบุญบ้านเพื่อทำบุญ แต่ไม่ว่าครอบครัวใด ๆ จะทำบุญตามแนวทางใด ๆ ต่างกันแค่ไหน แต่ทุกครอบครัว ทุกบ้าน ทุกชุมชน ก็มีจุดประสงค์ในการทำบุญบ้านอย่างเดียวกัน นั่นก็คือการทำบุญบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้คนในครอบครัวทำบุญบ้าน แล้วอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเอง ซึ่งในวันนี้ทาง 3minutesfood จะมาพูดถึงการจัดทำบุญบ้านอย่างคร่าว ๆ นั่นเอง เอาละ เมื่อพร้อมแล้วเราไปอ่าน ไปรับชมกันได้เลย ทำบุญบ้านกับความเป็นมาอย่างยาวนาน : […]