fbpx

ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2564 เดือนกุมภาพันธ์ ทำแล้วดี ชีวิตรุ่งโรจน์

ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2564

ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2564 เริ่มปีใหม่พร้อมความมงคล         3mintuesfood ขอชวนพี่น้องผองเพื่อนมาทำความหมายและความสำคัญของฤกษ์ทำบุญบ้าน 2564 ฤกษ์งามยามมงคล  เพื่อทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน สร้างบ้านและย้ายที่อยู่ ได้เริ่มต้นปีใหม่ไปพร้อมความศิริมงคล ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากบ้าน วันนี้เราคำแนะนำดี ๆ มาฝากเพื่อให้ทุกคนได้เช็กฤกษ์ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2564 ในเดือนกุมภาพันธ์ ว่าวันไหนวันดีเป็นวันมงคล  ทำบุญบ้านแล้วจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองและความรุ่งโรจน์ให้กับชีวิต

ฤกษ์ทำบุญบ้าน2564 พร้อมบอก ความหมาย

วันมงคลเสริมชะตา

วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุดมีชัยชนะ เป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึงโชคชัยใช้สำหรับการยกทัพเคลื่อนย้าย กำลังหรือขึ้นบ้านใหม่ ย้ายที่ทำงานใหม่

 วันอธิบดี หมายถึง เป็นวันดี ให้คุณเรื่องอำนาจ บารมี เป็นใหญ่ มีอำนาจในการปกครอง ควบคุมดูแล เวลาประกอบด้วยโชค ความเป็นใหญ่ เหมาะสำหรับเป็นวันเริ่มต้นตำแหน่งงานใหม่ด้วยสร้างบุญหรือให้ทาน

วันลอย หมายถึง เป็นวันดี การเริ่มต้นกิจการงาน และการมงคล สะดวก ไม่ติดขัด ทำอะไร เริ่มต้นสิ่งใดไม่ล่มจม

วันฟู หมายถึง เป็นวันดี วันที่ทำกิจการ การงาน การทำมาหากินและการอาชีพต่าง ๆ ของคนไทยในอดีต ซึ่งรวมถึงการทำการมงคลในเรื่องที่เกี่ยวด้วย

ฤกษ์ล่าง

อำมฤตโชค หมายถึง เป็นดิถีดีที่สุด ดิถีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ดิถีทิพย์ เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับความราบรื่นและสบาย ใช้ได้ทั้งวันข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้น ดีกว่าข้างแรม แต่อย่างไรก็ตามข้างแรมก็ใช้ได้เช่นเดียว ถือเป็นมงคลเหมือนกัน

มหาสิทธิโชค หมายถึง เป็นดิถีที่ดีรองลงมา ดิถีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานสำคัญ โดยเฉพาะโครงการระยะสั้น ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้น ดีกว่าข้างแรม แต่อย่างไรก็ตามข้างแรมก็ใช้ได้ให้คุณเช่นกัน

สิทธิโชค หมายถึง เป็นดิถีที่ดีรองลงมา โชคดี ให้ลาภผล เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่เป็นโครงการระยะยาว ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้น ดีกว่าข้างแรม แต่อย่างไรก็ตามข้างแรมก็ใช้ได้ให้คุณเช่นกัน

ชัยโชค หมายถึง เป็นดิถีที่ดีรองลงมา ดิถีแห่งชัยชนะ เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่ต้องต่อสู้แข่งขันหรือรบทับจับศึก ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม

ราชาโชค หมายถึง เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม

ฤกษ์บน

มหัทธโณฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบทและสะเดาะเคราะห์

ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบทและเปิดอาคารห้างร้าน

เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภและการสมความปรารถนา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า การประชาสัมพันธ์ ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก งานเพื่อความสงบเรียบร้อยและงานมงคลต่าง ๆ

ราชาฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่และงานมงคลต่าง ๆ

ทำไมเราต้องดู ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2564 ก่อนที่จะเตรียมงาน

      ตามความเชื่อของโบราณ การย้ายเข้าบ้านใหม่ ก็ต้องมีการหาฤกษ์ดูยาม เพื่อความเป็นสิริมงคลและถือเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับบ้านหลังใหม่  การทำบุญบ้านทุกครั้งเราต้องมีวันเวลาที่เหมาะสมในการทำบุญ วันนี้เรามีวันฤกษ์ดีของเดือนกุมภาพันธ์2564 มานำเสนอเผื่อใครมีวางแผนที่จะทำบุญบ้านเดือนหน้ากันค่ะ

ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2564 ในเดือนกุมภาพันธ์

**พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ (วันชัยโชค)

**พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ (วันมหาสิทธิโชค)

**ศุกร์ที่12 กุมภาพันธ์ (วันราชาโชค ชัยโชค อำมฤตโชค

**พุธ17 กุมภาพันธ์ (วันชัยโชค)

**พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ (วันมหาสิทธิโชค)

 ฤกษ์ทำบุญบ้าน2564 “อยุ่ที่ใจเราเป็นสิ่งสำคัญ”

       ไม่ว่าเราจะดูฤกษ์ทำบุญบ้านด้วยอะไรก็ตามแต่ แต่สิ่งที่สำคัญคือใจเรา ขอให้ทุกคนใช้ใจเป็นเครื่องเตือนใจ อย่าประมาทในการใช้ชีวิต มีสติ มีความมุ่งมั่น ในการดำรงชีวิต มีการวางแผนที่ดีในแต่ละวัน และสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับบ้านใหม่หลังใหม่นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *