รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่กับจัดงานแต่งประเพณีที่น่าสนใจ

รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่กับจัดงานแต่งประเพณีที่น่าสนใจ

รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่กับการจัดงานแต่งและความสำคัญ

           การแต่งงานบางครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควร จึงทำให้หลายคนอาจจะใช้วิธีเพียงแค่จดทะเบียนสมรสและทำบุญเล็กน้อยตามประเพณี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่ก็ยังมีอีกหลายคู่ที่ยังยึดหลักตามขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมและมีเงินทุนพอที่จะจัดงานพิธีมงคลสมรสอาจเป็นแบบเรียบง่ายหรือหรูหรา ก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละคู่ เพราะบางครั้งเรายังอาจจะเห็นว่านอกจากพิธีมงคลสมรสแล้วยังมีพิธีหมั้น พิธีฉลองสละโสด และพิธีฉลองสมรสหลังจากพิธีสมรส แบบนี้ก็มีให้เห็นกันได้ในปัจจุบัน การจัดงานแต่งที่มีงบที่จำกัดก็จะมองหา รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เพราะว่าไม่ว่าจะจัดเลี้ยงที่ไหนก็คงจะไม่ต้องมานั่งกังวลหรือคิดมาก รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่นั้นเป็นหนึ่งทางเลือกของคู่บ่าวสาวอีกหนึ่งทาง และสำหรับความสำคัญของพิธีแต่งงานนั้น มีดังนี้

ความสำคัญของการแต่งงานสำหรับความรักบ่าวสาว

1. เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักที่ฝ่ายชายมีต่อฝ่ายหญิงและอยากทำให้ทุกอย่างถูกต้องตามประเพณีที่ทำสืบทอดต่อกันมา รวมถึงบางครั้งก็จะมีการจดทะเบียนสมรสกันในวันแต่งงานเพื่อเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่

2. เป็นการช่วยอนุรักษ์และรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีดีๆ ตามแบบปฏิบัติของแต่ละพื้นที่

3. เป็นประเพณีที่เหมือนเป็นการแสดงความขอบคุณต่อบิดามารดาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้อบรมเลี้ยงดูมา

4. เป็นงานที่ทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกภูมิใจต่อฝ่ายชายและพร้อมที่จะฝากชีวิตไว้ เพราะงานแต่งงานสำหรับผู้หญิงแล้วจะถือว่าเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียว

รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่กับการจัดงานแต่งประเภทต่างๆ

             การแต่งงานไว้โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ วิวาหมงคล กับ อาวาหมงคล แต่สังคมไทย ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากรวมทั้งจิตใจของคนด้วย มักจะยึดตนเองหรือความพึงพอใจของตนเป็นหลักมากกว่าจะยึดถือส่วนรวมเป็นหลัก แบ่งการแต่งงานออกเป็น 3 ประเภท

 1. วิวาหมงคล เป็นการกระทำพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยที่แท้จริงโดยทำพิธีกันทีบ้านของฝ่ายหญิง และเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายชายจะไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิงโดยอยู่รวมกับพ่อตาแม่ยาย ซึ่งเป็นประเพณีที่นิยมกันมากในชนบทหรือผู้ที่นิยมประเพณีตามแบบเก่า ที่มีความคิดแบบนี้ที่เห็นว่าดี ไม่เป็นที่ครหาของสังคม แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่จะไม่นิยมวิวาหมงคลนี้ เพราะต้องการอิสระ จะไม่อยู่ร่วมกับบิดามารดาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องการเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้นำครอบครัวอย่างแท้จริง จะมีความภูมิใจมากกว่าอาศัยพ่อแม่อยู่
 2. อาวาหมงคล เป็นการกระทำพิธีแต่งงานตามแบบประเพณีจีนหรืออินเดีย สำหรับคนไทยก็ยังนิยมกระทำพิธีแต่งงานแบบอาวาหมงคลอยู่บ้าง ซึ่งการแต่งงานแบบนี้ผู้หญิงจะต้องไปทำพิธีแต่งงานที่บ้านของฝ่ายชาย และเมื่อทำพิธีแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายหญิงจะต้องเข้าไปอยู่บ้านของฝ่ายชายโดยอยู่ร่วมกับพ่อแม่ของฝ่ายชาย ซึ่งการแต่งงานประเภทนี้หญิงไทยไม่ค่อยชอบเพราะไม่อิสระ ไม่เหมือนอยู่กับพ่อแม่ของตนเอง แต่บางกรณีอาจชอบ ถ้าดูความเหมาะสมของสังคม โดยที่ฝ่ายชายมีความร่ำรวย มีเกียรติชื่อเสียงในสังคม ประกอบกับครอบครัวฝ่ายหญิงฐานะทางบ้านไม่ค่อยร่ำรวยนัก ก็จำเป็นหรือยินดีจะมาอยู่บ้านฝ่ายชาย หากพ่อแม่ฝ่ายชายรักใคร่ไม่รังเกียจ
 3. วิวาห์เหาะมงคล  เป็นพิธีแต่งงานที่ไม่มีพิธีรีตรอง อาศัยความรักความเข้าใจ และความพอใจของทั้ง 2 คน จึงตัดสินใจร่วมชีวิตกัน ไม่จำเป็นที่จะต้องทำพิธีแต่งงานที่บ้านฝ่ายใด เมื่อมีลูกแล้วค่อยพาครอบครัวมากราบขอขมาจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย การแต่งงานประเภทนี้ถ้ามองตามประเพณีไทยก็ไม่เหมาะสมนัก เพราะขัดกับประเพณี พ่อแม่และสังคมไทยยอมรับยาก หากมองมุมกลับก็เป็นการแต่งงานที่เรียบง่ายไม่ต้องมีพิธียุ่งยากนัก และเป็นการประหยัดทุกอย่าง แต่ต้องจดทะเบียนแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีกว่าค่านิยมแบบใหม่ที่เป็นแบบการทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน หากไม่ชอบหรือไปด้วยกันไม่ได้ก็แยกทางกัน โดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด การแต่งงานในรูปแบบที่ 3 นี้ก็มีนิยมกระทำกันอยู่บ้างและบางคู่ก็ไม่ได้หนีพ่อแม่ไปอยู่ด้วยกัน หากแต่ไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยไม่บอกพ่อแม่ แต่จดทะเบียนแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่กับจัดงานแต่งประเพณีที่น่าสนใจ

รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่กับเมนูอาหารควาวหวานความหมายมงคล สำหรับเลี้ยงพระและเลี้ยงแขก

            รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีและคงจะมองข้ามช่วงสำคัญอย่างการใส่บาตรเลี้ยงพระหรือจัดอาหารเพื่อเลี้ยงแขกไม่ได้เลย ซึ่งรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ก็จะมีอาหารที่แนะนำเพื่อนำมาใส่บาตรอาหารเหล่านั้นต้องเป็น เมนูอาหารมงคล เท่านั้น อาจทำให้กลายเป็นปัญหาให้กับว่าที่บ่าวสาวหลายคู่ เพราะไม่รู้ว่าอาหารเมนูไหนที่จะเหมาะสำหรับนำมาอยู่ในงานแต่ง หากยังคิดไม่ออกว่าจะนำอาหารอะไรมาใส่บาตร ทางเรามีตัวอย่าง 5 เมนู ได้แก่

 • ขนมจีนน้ำยา อาหารเก่าแก่ที่นิยมนำมาตักบาตรในงานแต่ง เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้ความรักของบ่าว-สาว ยืนยาวเหมือนกับเส้นขนมจีน
 • ลาบ อาหารอีสานที่มีรสชาติแซ่บ เสียงจะคล้ายกับคำว่า ลาภ ที่แปลว่าโชคลาภหรือเงินทอง
 • ต้มจืด ชื่อดูเหมือนจืดชืด แต่ป่าวเลยคนสมัยก่อนถือว่า การกินต้มจืดร้อนๆจะทำให้ชีวิตราบรื่น ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง

ด้านขนมหวาน ก็ต้องเป็นขนมหวานมงคลด้วยเช่นกัน โดยมีทั้งหมด 9 อย่าง

 • ทองหยิบ จะหยิบจะจับอะไรก็เป็นมงคล เป็นเรื่องที่ดี แม้แต่จะหยิบการหยิบงานก็ร่ำรวย มั่ง
 • ทองหยอด มีความหมายลึกซึ้งคือ ร่ำรวย มีเงินมีทอง ใช้จ่ายไม่มีวันหมดสิ้น
 • ฝอยทอง ขนมหวานเส้นยาว ที่จะทำให้บ่าว-สาวครองรักและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันไปอย่างยืนยาว
 • เม็ดขนุน หมายถึง การมีคนคอยช่วยสนับสนุน ค้ำจุน เวลามีเรื่องลำบาก
 • ขนมเสน่ห์จันทร์ ช่วยให้มีเสน่ห์ ใครเห็นก็รักก็หลง
 • ขนมทองเอก ขนมนี้หมายถึง การเป็นที่หนึ่ง
 • ขนมจ่ามงกุฎ ความหมาย คือการมีเกียรติยศสูงส่ง มีความเจริญก้าวหน้า
 • ขนมถ้วยฟู ให้ความหมายถึง ชีวิตในอนาคตที่จะเจริญรุ่ง เฟื่องฟู
 • ขนมชั้น หมายถึงการ เลื่อนชั้น เลื่อนหน้าที่การงาน บรรดายศศักดิ์ ให้สูงขึ้นไป
  แพ็คเกจพิธีงานแต่งเช้า คลิ๊ก
  สถานที่รับจัดงาานแต่ง คลิ๊ก
  ขนมไทยงานแต่ง คลิ๊ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *