มาตราการป้องกันโควิด

มาตราการป้องกันโควิด

3minutesfood มีความห่วงใยในสุขภาพของลูกค้าทุกท่านในภาวะสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน เราจึงมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดและเป็นมาตรฐานที่สากลให้การยอมรับ ลูกค้าทุกท่านสามารถไว้ใจได้กับบริการของเราที่จะทำให้ท่านมีความปลอดภัยห่างไกลจากโควิด

การตรวจสอบวัดไข้

01.

พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการให้บริการ

02.

จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายในงาน

03.

ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน

04.

จุดบริการปืนวัดไข้แขกที่มาร่วมงาน

การป้องกันและรักษาระยะห่าง

05.

บริการพ่นยาฆ่าเชื้อหลังจบงาน

06.

แถมโต๊ะเพิ่มให้ฟรี ตามมาตรการเว้นระยะห่าง

07.

บริการอุ่นร้อนอาหารภายในงาน

08.

อุปกรณ์รับประทานอาหาร เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

เป็นชานอ้อยและพลาสติกเกรด Food grade มาตรฐานเดียวกับ catering สิงคโปร์

09.

บริการตักอาหารให้ เลียงการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกัน

10.

มีฝาปิดอาหารทุกชนิดป้องกันการปนเปื้อน

ความสะอาดและปลอดภัย

11.

ใช้ระบบ cashless paymant หลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินโดยตรง

12.

แถมพรมชุดพิธีสงฆ์เพิ่ม เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างพระสงฆ์

13.

พนักงานสวมใส่ถุงมือในการทำงาน เลี่ยงการผัสอาหารและอุปกรณ์โดยตรง

14.

Deep Cleaning ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงงานเป็นประจำ

15.

ทำความสะอาดพรมและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจบงาน

16.

ใช้เครื่องล้างจานมาตรฐานอุตสาหกรรม ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 90 องศา

มาตราฐานที่สากลให้การยอมรับ

17.

รักษามาตรฐาน GMP ในการทำงาน

18.

พนักงานผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานภายใต้สถานการณ์ ป้องกันโรคระบาด

19.

ระบบจัดเก็บวัตถุดิบควบคุมอุณหภูมิ คงความสดใหม่

ควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้วัตถุดิบเสื่อมสภาพเร็ว

20.

อาหารปรุงสุกเสมอ เพื่อหยุดการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต

สอบถามรายละเอียดที่นี่