8 ข้อพึงระวังในการจัดสถานที่ทำบุญบริษัท

ทำบุญบริษัท 2

การทำบุญบริษัทเป็นพิธีทำบุญที่นิยมทำทุกปีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในบริษัท และเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย และอุทิศบุญกุศลให้กับเทพเทวดาที่สถิต ณ สถานที่ที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและช่วยเกื้อหนุนกิจการให้เจริญก้าวหน้า หลาย ๆ คนก็มีความกังวลในการจัดสถานที่ทำบุญให้เรียบร้อยสวยงาม ในบทความนี้ก็จะกล่าวถึง 8 ข้อพึงระวังในการจัดสถานที่ทำบุญบริษัท ที่รับรองว่าทำบุญครั้งไหนก็ไม่มีพลาด

1. ไม่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาอยู่ในมุมอับ 

สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดสถานที่ทำบุญบริษัทคือการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของโต๊ะหมู่บูชา เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป พร้อมทั้งเครื่องบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยถือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในการทำบุญบริษัทควรคิดถึงลักษณะสถานที่เป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการเดินผ่านไปผ่านมา หรือบริเวณที่เป็นมุมอับ เช่นข้างห้องเก็บของ หรือห้องน้ำ โดยอาจจะจัดห้องประชุมใหญ่ 1 ห้องให้เป็นที่จัดพิธีทำบุญ เพื่อให้เป็นสัดเป็นส่วน ปราศจากเสียงหรือกิจกรรมการทำงานที่มารบกวนระหว่างพิธีทำบุญ โต๊ะหมู่บูชาควรตั้งทางขวามือของพระสงฆ์ ในทิศเหนือหรือทิศตะวันออกและหันพระพุทธรูปออกไปทางประตูหลักจะดีที่สุด และควรหลีกเลี่ยงการตั้งโต๊ะหมู่บูชาในทิศตะวันตกเพราะถือว่าจะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า

ในทำบุญบริษัทนิยมใช้พระพุทธรูปปางสมาธิตั้งบนโต๊ะหมู่บูชา ทางผู้จัดงานควรจัดเครื่องบูชาที่นำมาตั้งบนโต๊ะหมู่บูชาให้ครบทุกองค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบควรจัดด้วยความประณีต สะอาดหมดจด และใช้วัสดุที่ดี เช่นเครื่องโลหะ แก้ว หรือกระเบื้อง ประกอบด้วย เชิงเทียน 1 คู่ กระถางธูป 1 อันและพานพุ่มหรือแจกันดอกไม้สดที่มีกลิ่นหอม การจัดเครื่องบูชาเหล่านี้ไม่ควรวางไว้เสมอหรือสูงกว่าพระพุทธรูป มีการติดเทียนใหม่ 2 เล่มและปักธูปใหม่จำนวน 3 ดอกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธี

2. ไม่จัดสถานที่รับรองพระสงฆ์ในมุมพลุกพล่าน

การจัดสถานที่และเครื่องรับรองพระสงฆ์ในงานทำบุญบริษัทควรระวังไม่ให้ที่นั่งของพระสงฆ์อยู่ในมุมพลุกพล่าน ติดกับประตูทางเข้าออก หรือเป็นทางเดินที่มีคนเดินผ่านไปมาตลอดเวลา หากมีรูปภาพแขวนไว้เหนือศีรษะในบริเวณที่พระสงฆ์นั่งอยู่ควรเอาออกไปชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การตั้งอาสนะสงฆ์ให้ตั้งไว้ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชาและแยกสัดส่วนชัดเจนจากที่นั่งของเหล่าผู้บริหารและพนักงานที่มาร่วมงาน โดยอาจวางอาสนะแยกชิ้นให้ครบจำนวนพระสงฆ์ก็ได้ นอกจากนี้ควรทำความสะอาดบริเวณสถานที่รับรองพระสงฆ์ให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อเสริมบรรยากาศในการประกอบพิธีให้สื่อถึงความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้า 

นอกจากนี้ ผู้จัดงานต้องเตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธี ประกอบด้วยแก้วหรือถ้วยกระเบื้องที่ใส่น้ำร้อนหรือชาร้อน แก้วน้ำเย็น และน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ เพื่อความสะดวกอาจจะจัดน้ำดื่มแช่เย็นเป็นขวดเพื่อถวายพระสงฆ์แต่ละรูป และสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือ กระดาษเช็ดมือและกระโถน เพื่อใช้ระหว่างฉันอาหาร โดยต้องจัดพนักงานส่วนหนึ่งมาประเคนเครื่องรับรองต่าง ๆ เมื่อพระสงฆ์มาถึงบริษัทแล้ว

3. ไม่จัดที่นั่งสำหรับพนักงานอยู่สูงกว่าพระสงฆ์

การจัดที่นั่งสำหรับผู้ที่มาร่วมงานควรจัดเป็นสัดส่วนและมีพื้นที่กว้างขวางพอกับจำนวนแขก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือเหล่าคู่ค้า แต่ไม่ควรจัดให้อยู่สูงกว่าที่นั่งของพระสงฆ์ ในส่วนของที่นั่งผู้บริหารที่เป็นเจ้าภาพจัดงานให้จัดไว้ข้างหน้าที่นั่งพระสงฆ์โดยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน หากจำเป็นต้องจัดให้ที่นั่งของพระสงฆ์และที่นั่งของแขกที่มาร่วมงานบริเวณพื้นระดับเดียวกัน ควรปูเสื่อหรือพรมบริเวณที่นั่งของพระสงฆ์และวางอาสนะสำหรับพระสงฆ์แต่ละรูปไว้บนเสื่อ เพื่อให้ที่นั่งของพระสงฆ์อยู่สูงกว่าที่นั่งของผู้ที่มาร่วมงานและควรจัดให้มีที่ทิ้งขยะอย่างทั่วถึงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา 

4. ไม่เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในเวลากระชั้นชิดเกินไป 

ผู้ประสานงานควรจัดสถานที่ทำบุญและนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนวันงานทำบุญบริษัท เพราะหลายๆ ครั้ง หากยึดการทำบุญบริษัทในวันธงชัยพระสงฆ์ก็อาจติดกิจนิมนต์อื่นอยู่แล้ว ลำดับแรกควรแจ้งรายละเอียดกับทางวัดว่าต้องการนิมนต์พระสงฆ์กี่รูป หากเป็นงานทำบุญบริษัทก็มักจะนิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขคี่ เช่น 7 หรือ 9 รูป นอกจากแจ้งจำนวนพระสงฆ์แล้วควรแจ้งวัน เวลาที่จะจัดทำบุญและรายละเอียดของการเดินทางให้ชัดเจนว่าจะต้องให้พระสงฆ์เดินทางไปเอง หรือมีการจัดรถมารับที่วัด หากจำเป็นต้องให้พระสงฆ์เดินทางมาเองก็ควรจะเตรียมปัจจัยเพื่อถวายเป็นค่าเดินทางด้วย

การจัดสถานที่ทำบุญต้องเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบพิธีล่วงหน้า เช่น ที่กรวดน้ำ พานรองสายสิญจน์ ขันน้ำมนต์ อาสนะ ตาลปัตร หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการรับรองพระสงฆ์ โดยสามารถขอยืมจากวัดที่เราทำการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีได้แต่ต้องจองหรือแจ้งกับผู้ประสานงานของวัดให้ทราบล่วงหน้า ควรตรวจสอบรายการที่ต้องเตรียมเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่แล้วที่บริษัท เพื่อความมั่นใจว่าจะได้อุปกรณ์มาใช้ในการประกอบพิธีอย่างครบถ้วน 

5. ไม่เลือกบริการ catering ที่ไม่มีประสบการณ์

ในการจัดทำบุญบริษัทเจ้าภาพส่วนใหญ่จะจ้าง catering มาช่วยจัดอาหารทำบุญเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดอาหารถวายพระและอำนวยความสะดวกให้พนักงานในการรับประทานอาหารร่วมกันหลังเสร็จพิธี ผู้ประสานงานควรเลือก catering ที่มีประสบการณ์มาช่วยดูแลบริเวณที่จัดอาหารให้มีความสะอาดเรียบร้อย และมีอุปกรณ์การรับประทานอาหารครบครัน อีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือการจัดอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อจำนวนพระสงฆ์ และแขกที่มาร่วมงาน

อาหารที่จัดถวายพระควรระวังไม่ให้ผิดข้อบังคับของศาสนา เน้นอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ ไม่หวาน ไม่มันมากเกินไป เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระสงฆ์ในระยะยาว ควรปรึกษา catering ให้จัดอาหารให้มีความหลากหลายในด้านเทคนิคการปรุง เช่นต้ม ผัด แกง ทอด รสชาติกลมกล่อมไม่จัดจนเกินไป หรืออาจให้มีเมนูที่ประกอบด้วยอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และกิจการที่ดำเนินไปอย่างราบรื่น เช่นขนมถ้วยฟู ขนมชั้น หรือขนมจีน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

6. ไม่จัดสถานที่ฉันภัตตาหารในบริเวณที่มีอากาศร้อน

รูปแบบการฉันอาหารของพระสงฆ์จะนิยมการจัดอยู่สองแบบคือ แบบโตกคือนำอาหารที่จัดเป็นชุดมาถวายพระสงฆ์แต่ละรูป และแบบที่พระสงฆ์นั่งรวมกันรับประทานอาหารเป็นวง ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสถานที่ เจ้าภาพพึงระวังไม่ให้บริเวณที่ฉันอาหารมีอากาศร้อนอบอ้าวหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก และควรมีพื้นที่ในการลำเลียงอาหารมาประเคนได้สะดวก ควรจัดให้มีอุปกรณ์ในการรับประทานครบถ้วนเช่น ช้อน ส้อม ช้อนกลาง เตรียมกระดาษเช็ดมือและที่ทิ้งขยะอยู่ในบริเวณที่หยิบใช้ได้ง่าย และมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานชายเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์ขณะฉันอาหารอีกด้วย

7. ไม่วางเครื่องปัจจัยไทยธรรมในที่เสี่ยงต่อความเสียหาย

การจัดเครื่องจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม หรือ ของที่จัดเตรียมไว้เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ จะต้องจัดให้ครบจำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์มาที่บริษัท โดยไม่ควรวางปัจจัยไทยธรรมไว้ที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเดินข้ามไปมา หรือวางในบริเวณที่อาจเกิดความเกิดความเสียหาย ก่อนถวายเครื่องไทยธรรมเจ้าภาพควรดูแลความสะอาดและความกว้างของพื้นที่ให้เหมาะสมในการจัดประเคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการประเคนเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ผู้ประเคนควรนำของประเคนเข้าไปให้ใกล้พระผู้รับประเคนประมาณ 1 ศอก และหากมีการถวายดอกไม้ ธูปเทียนพร้อมกับเครื่องไทยธรรมให้วางดอกไม้หันเข้าหาพระสงฆ์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์

การเลือกเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค มาถวายพระในงานทำบุญบริษัทควรคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ  โดยเน้นการเลือกของที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และมีวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากเป็นยารักษาโรคก็ให้ตรวจสอบวันหมดอายุและการรับรองจากองค์การอาหารและยาเพื่อความปลอดภัย โดยทีมงานอาจเลือกซื้อของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มาจัดเข้าชุดให้สวยงามด้วยตัวเองหรือเลือกใช้บริการเครื่องไทยธรรมจัดชุดสำเร็จพร้อมบริการส่งนอกสถานที่ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวก

8. ไม่ทำลายบรรยากาศงานด้วยความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ

ผู้จัดงานควรร่างกำหนดการคร่าว ๆ ของพิธีทำบุญบริษัทเอาไว้เพื่อชี้แจงให้พนักงานทุกภาคส่วนทราบ และให้ความร่วมมือเพื่อที่พิธีจะดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ควรแจ้งกำหนดการให้ประธานในพิธีทราบเพื่อที่จะสามารถจัดเวลาสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะไม่ให้ตรงกับการนัดหมายสำคัญอื่น ๆ ผู้จัดงานควรกำหนดเวลาเริ่มและจบขั้นตอนของพิธีการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมาถึงงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยแจ้งเวลาสำคัญเช่น เวลาเริ่มพิธี เวลาที่พระสงฆ์และประธานในพิธีมาถึง เวลาที่พระสงฆ์ฉันอาหาร เวลาถวายเครื่องไทยธรรมและเวลาจบพิธี ควรจัดพนักงานหนึ่งกลุ่มให้ช่วยดูแลความเรียบร้อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามเวลา และช่วยประสานงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ และเพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรื่นควรให้ความสำคัญกับการเลือกมัคนายก เพราะเป็นผู้ที่จะช่วยนำพิธีและนำสวดมนต์บทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทใหญ่ ๆ อาจจ้างออแกไนเซอร์สำหรับงานทำบุญโดยเฉพาะเพื่อให้คำแนะนำระหว่างพิธีและจัดมัคนายกมืออาชีพมาช่วยงาน หากบริษัทเล็ก ๆ ไม่มีการจ้างออแกไนเซอร์อาจขอความช่วยเหลือจากพนักงานที่มีประสบการณ์มาเป็นมัคนายกในพิธี ซึ่งผู้จัดงานอาจซื้อหนังสือเกี่ยวกับบทสวดมนต์หรือแนวทางปฏิบัติในศาสนพิธีทั่วไปมาศึกษาแล้วนำมาปรับใช้กับงานของตนเองได้  

อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรลืมคือควรจัดให้มีเครื่องขยายเสียงหากมีผู้ร่วมงานทำบุญบริษัทเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้มางานทราบถึงลำดับพิธีการและร่วมสงบสำรวมและตั้งจิตอันเป็นกุศลระหว่างพิธีต่าง ๆ ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดที่เป็นการรบกวนพิธีทำบุญ หากเป็นงานขนาดเล็กอาจใช้เพียงลำโพงและไมโครโฟนไร้สายเพียง 1 ตัวสำหรับมัคนายก และหากเป็นงานใหญ่หรือบริษัทที่จัดงานมีบริเวณกว้างอาจจะต้องมีทีมงานจัดการเรื่องเครื่องขยายเสียงตามจุดต่าง ๆ และควรมีไมโครโฟนสำหรับประธานสงฆ์ 1 ชุดและมัคนายกอีก 1 ชุด 

จะเห็นว่าการจัดสถานที่ทำบุญบริษัทเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงแค่ระมัดระวังไม่ให้กิจกรรมในบริษัทรบกวนพิธีทำบุญ และวางแผนการจัดสถานที่ให้เรียบร้อยและสะอาดตาก็ทำให้งานราบรื่นอย่างง่ายดาย อาจมอบหมายให้แผนกใดแผนกหนึ่งเป็นผู้จัดการพิธีทำบุญหรือให้ทุกแผนกส่งตัวแทนมาช่วยงานก็สามารถเพิ่มความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่พนักงานได้ดี หรือเลือกใช้บริการจากผู้ที่ทำธุรกิจด้านงานทำบุญก็เป็นตัวเลือกที่สะดวกอย่างยิ่ง

สอบถามรายละเอียดที่นี่