ชำระเงินโดยการโอนเงิน

ชื่อบัญชี นางสาว อังคณา ชัยเอนกสารกุล

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 085-2-59547-7

ชื่อบัญชี ทรี-มินิทส์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 664-2-19077-4