ชำระเงินโดยการโอนเงิน

ชื่อบัญชี บริษัท ทรี-มินิทส์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 432-078866-7

ชื่อบัญชี น.ส.อังคณา ชัยเอนกสารกุล

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 423-035701-9