ชำระเงินโดยการโอนเงิน

ชื่อบัญชี บริษัท ทรี-มินิทส์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 432-078866-7

ชื่อบัญชี น.ส.อังคณา ชัยเอนกสารกุล

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 423-035701-9

ขั้นตอนที่ 1

สอบถามและสั่งซื้อ (รับใบเสนอราคาจากระบบใน 0-8 ชม.)

ขั้นตอนที่ 2

ชำระเงินมัดจำ 70% (ทางบริษัทจะยืนยันคิวก็ต่อเมื่อได้รับเงินมัดตามจำนวนแล้วเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 3

ส่งเอกสารชำระเงิน แจ้งเมนูและแผนที่ (รอรับเอกสารยืนยันออเดอร์ และมีการโทรยืนยันก่อนจัดงาน 2 วัน)