fbpx

เรื่องน่ารู้งานบุญเดือนสิบ

เรื่องน่ารู้งานบุญเดือนสิบ

งานบุญเดือนสิบคืออะไร งานบุญสารทเดือนสิบคืออะไร วันนี้ 3minutesfood จะมาเล่าจะมาเขียนให้ทุกคนได้อ่านกันในหัวข้อเรื่องน่ารู้งานบุญเดือนสิบ เริ่มกันเลย งานบุญสารทเดือนสิบเป็นประเพณี ประจำพื้นที่ของประชาชนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช โดยเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อผสมกันระหว่าง ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ โดยจุดม่งหมายของงานบุญนี้เป็นการอุทิศบุญกุศล อุทิศส่วนกุศล ให้แก่วิญญาณบรรพบุรษ วิญญาณบรรพชนที่ล่วงลับไปสู่ขุมนรกจากผลกรรมที่ตนได้ก็เอาไว้ยามเป็นมนุษย์แล้วนั่นเอง ซึ่งช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ ตามความเชื่อจะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ ถึงแรม 15 ค่ำเดือนสิบของทุกปี แต่สำหรับวันที่มักจะนิยมทำบุญกันคือ วันแรม 15 ค่ำ ในเดือนกันยายน

ความสำคัญของประเพณีงานบุญเดือนสิบ

ประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ มีความมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้อง ผู้ล่วงลับไปแล้ว แต่ก็ยังมีความหมายอื่น ๆ ซ่อนอยู่ด้วย ทั้งด้านการเกษตรไปจนถึงงานบันเทิงประจำประเพณีนั่นเอง ดังนี้

1) เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่ล่วงลับกลับมารับบุญกุศล ที่ลูกหลานส่งกุศลให้นั่นเอง

2) เป็นการทำบุญด้วยการเอาผลผลิตทางการเกษตร นำมาแปรรูปเป็นอาหารถวายพระสงฆ์ เพื่อการทำบุญ และส่งเสริมการเติบโตของวัตถุดิบอีกด้วย

3) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสนุกสนานรื่นเริงประจำปี ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกประเพณีของทุกจังหวัด แต่ประเพณีนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดของชาวนครศรีธรรมราชมาคือ งานบุญเดือนสิบ ที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเกือบร้อยปีตั้งแต่ พ.ศ.2466

กิจกรรมทำบุญในงานบุญเดือนสิบ

การบุญวันงานบุญสารทเดือนสิบนั้นจะมีการจัดอย่างต้อเนื่องตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ ถึงแรม 15 ค่ำเดือนสิบของทุกปี แต่สำหรับวันที่มักจะนิยมทำบุญกันคือ วันแรม 15 ค่ำ ในเดือนกันยายน โดยแบ่งประเพณีหรือพิธีกรรมเป็นสองวันนั่นก็คือวันแรกวันแรม 1 ค่ำเดือนสิบเรียกว่าวันรับเปรต วันที่สองวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่าวันส่งเปรต โดยการทำบุญทั้งสองครั้งแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูที่อุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติมิตรศิษย์พี่น้องบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเอง โดยในก่อนวันงานชาวบ้านจะเตรียมขนมอย่างหนึ่ง ที่หลายคนรู้จัก นั่นก็คือขนมกระยาสารท หรือขนมตามความเชื่อของแต่ละหมู่บ้านแต่ละท้องถิ่น ไปฝากยังคนในท้องถิ่น หรือถวายบูชาแก่พระสงฆ์ เมื่อทำการลาแล้วก็จะนำขนมดังกล่าวไปบูชาที่บ้านเรือนท้องถิ่นท้องนา ตามความเชื่อของคนแต่ละครอบครัวนั่นเอง และนี่ก็คือประวัติคร่าว ๆ ของประเพณีงานบญสารทเดือนสิบที่ทาง 3minutesfood นำมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกัน นอกจากงานบุญเดือนสิบแล้ว ยังมีงานบญอื่น ๆ อีกมามายรวมถึงงานทำบุญบ้านอีกด้วย หากใครสนใจการจัดงานทำบุญบ้านสามารถติดต่อให้ 3minutesfood ไปจัดงานให้ได้

รับจัดบุฟเฟ่ต์ คลิ๊ก

บทความเพิ่มเติม

จัดเบรคขนมไทย กับความแปลกใหม่ที่แขกต้องร้อง “ ว้าว “

จัดเบรคขนมไทย กับความแปลกใหม่ที่แขกต้องร้อง “ ว้าว “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *