ข้อแตกต่างของ ร้านอาหาร VS จัดเลี้ยงนอกสถานที่

อะไรดีกว่ากัน ระหว่าง …ร้านอาหารมาทำจัดเลี้ยงนอกสถานที่เสริมรายได้ VS จัดเลี้ยงนอกสถานที่จากโรงงานโดยตรง

ร้านอาหาร ที่มา ทำจัดเลี้ยงนอกสถานที่เพิ่มด้วย ….คือการเพิ่มรายได้เสริมจากการขายที่ร้านอาหารที่มีอยู่แล้วเป็นหลัก ดังนั้น ส่วนใหญ่ จะไม่ได้มุ่งไปพัฒนาการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 100% เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายอาหารที่ร้าน ต้องยึดและพัฒนาที่หน้าร้านอาหารเป็นหลัก 

 

จัดเลี้ยงนอกสถานที่ ที่เป็นบ้าน หรือไม่มีโรงงานที่ถูกหลักอนามัย และมาทำ อาชีพเสริมในการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดยมีงานประจำอย่างอื่นทำเป็นหลัก.. แบบนี้จะมีข้อจำกัดเรื่อง อุปกรณ์ เวลาทำงาน ความสามารถในการส่งมอบงานและ เงินลงทุน เพื่อจัดการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และมาตรฐานการประกอบอาหาร และมีความไม่แน่นอนสูง หลายเจ้าทำแล้วเลิกกลางคัน

 

จัดเลี้ยงโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน (ทีกล้าโชว์ ขบวนการที่โรงงานให้เห็น) ไม่มีการทำร้านอาหาร ดังนั้น ทุกอย่าง จึงทุ่มลงมา และ พัฒนา เพื่อทำให้โรงงานเพื่อการจัดเลี้ยงออกมาให้ดีที่สุด ได้มาตรฐานที่สุด และ สะอาดทุกขั้นตอน ตั้งแต่สถานที่ประกอบอาหาร อุปกรณ์ครัว ขั้นตอนการทำงาน พนักงาน รถขนส่งอาหาร ดังนั้นจึงมีศักยภาพ น่าเชื่อถือ และ ไว้ใจได้มากที่สุด รวมทั้ง ดีที่สุด ในการทำการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

 

หวังว่า บทความนี้ จะเป็นข้อมูลบางส่วนให้กับทุกท่านเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกใช้ บริการ ต่อไป

 

MORE ABOUT US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *